Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Portal Radar je volonterski servis dobrovoljnog udruženja građana za pomoć kandidatima u izboru auto škole u Beogradu “Радар".

Udruženje građana nema statusa pravnog lica, odnosno nije upisano u Registar udruženja. Prema Zakonu o udruženjima na udruženja koja nemaju status pravnog lica primenjuju se pravila građanskog ortakluka. Takođe prema istom zakonu upis u registar udruženja, odnosno sticanje pravnog lica je dobrovoljno.

Udruženje ostvaruje aktivnosti, ciljeve i interese u skladu sa Zakonom o udruženjima (“Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. zakon) –

Član 2: Stav 1:

Udruženje, u smislu ovog zakona, jeste dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom;

Stav 3:

Na udruženja koja nemaju status pravnog lica, shodno se primenjuju pravna pravila o građanskom ortakluku, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno;

Član 3:

Udruženje se osniva i organizuje slobodno i samostalno je u ostvarivanju svojih ciljeva.

Ciljevi i delovanje udruženja ne mogu biti usmereni na nasilno rušenje ustavnog poretka i narušavanje teritorijalne celokupnosti Republike Srbije, kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti zasnovane na rasnoj, nacionalnoj, verskoj ili drugoj pripadnosti ili opredeljenju, kao i polu, rodu, fizičkim, psihičkim ili drugim karakteristikama i sposobnostima.

Odredba stava 2. ovog člana primenjuje se i na udruženja koja nemaju status pravnog lica.

Član 4 Stav 1: Upis u registar udruženja je dobrovoljan.

Kupovina (transfer novca ili plaćanje na sajtu) je dobrovoljna donacija od osobe.  Uravnotežanje ili zahvala za ponuđenu uslugu, stvar ili informaciju.Bilo koje sporne situacije se rešavaju ljudski, bez prisutstva 3. lica 

Lični podaci su informacije koje ste vi naveli u svom nalogu. Za korisnike sa registracijom na našem sajtu mi čuvamo one lične podatke, koje oni navode u njihovom nalogu. Svako može da vidi, koriguje i briše svoje podatke iz naloga u bilo koje vreme. Administracija takođe može da vidi i da obrađuje te podatke.

Mi ostvarujemo interakcije sa osobama direktno i ne predajemo vaše lične podatke trećim licama.

Obavljajući bilo koje akcije na sajtu, potpuno se slažete sa uslovima njegovog korišćenja.

Uslovi korišćenja mogu biti promenjeni u bilo koji trenutak bez prethodnog obaveštenja.