Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

 

Skrećemo pažnju – Kako da ostvariš pogodnosti >:

Kratka instrukcija: Radi rezervacije pogodnosti javi se operateru na online četu (i ne zaboravi da ostaviš svoj kontakt, ako ti ona ne bude mogla odmah da odgovori), jer samo ona može da napravi rezervaciju pogodnosti za tebe.

SAZNAJ VIŠE KOJI SU BENEFITI ZA TEBE DA KORISTIŠ NAŠ PORTAL. NISMO SAMO SAJT SA POPUSTIMA >>>

Duga instrukcija:

  • obavezna je registracija na našem sajtu sa pravim podacima i rezervacija pogodnosti na četu ili Viberu-Whatsapp-u na ime kandidata pre upisa u auto školu (za već upisane kandidate pogodnosti ne važe). U suprotnom auto škola neće odobriti pogodnosti.

Ukoliko niste uneli Vaše prave podatke pri registraciji (ime i prezime, telefon), ne možete ostvariti pogodnosti, neophodno je da se ponovo registrujete.

Nakon registracije i rezervacije pogodnosti, kandidatu će biti poslata potvrda rezervacije sa broja portala Radar za auto školu. Pogodnosti važe isljučivo do datuma označenog u potvrdi. Bez potvrde rezervacija nije validna.

Broj pogodnosti je ograničen za svaku auto školu. Ukoliko ne možete da dođete u zakazan termin, da to javite operateru na četu kako bismo napravili novu rezervaciju za Vas, jer će ova biti automatski poništena.

Odricanje od odgovornosti:

Portal Radar ne prima i ne isplaćuje novac zainteresovanim licima za redovnu obuku u auto školama ili za kondicione časove.
Sve pogodnosti i popuste obezbeđuje portal Radar za korisnike sajta, ali je isključivo odgovornost auto škole i individue koja oglašava svoje usluge na portalu Radar da ispoštuju realizaciju uslova za popuste i pogodnosti koje su oni odredili za korisnike portala Radar. 

Portal Radar ne snosi odgovornost, ukoliko je auto škola ili individua promenila cene, uslove pogodnosti, popusta ili je imala drugu akciju nezavisno od portala Radar, a nije obavestila o tome administraciju portala Radar što je dovelo do toga da cena ili akcija na portalu Radar postala nevažeća, odnosno neaktuelna.

Administracija portala Radar će da se potrudi sa svoje strane da korisnik sajta dobije pogodnosti, čak i, ako se uslovi bili promenjeni ili su postali nevažeći, ali ne može da garantuje uspeh.

Lični podaci:

Lični podaci su informacije koje ste vi naveli u svom nalogu. Za korisnike sa registracijom na našem sajtu mi čuvamo one lične podatke, koje oni navode u svom nalogu. Svako može da vidi, koriguje i briše svoje podatke iz naloga u bilo koje vreme. Administracija takođe može da vidi i da obrađuje te podatke.

Mi ostvarujemo interakcije sa osobama direktno i ne predajemo vaše lične podatke trećim licama bez saglasnosti korisnika sajta.

Obavljajući bilo koje akcije na sajtu, potpuno se slažete sa uslovima njegovog korišćenja.

Uslovi korišćenja mogu biti promenjeni u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja.

Volonterski servis dobrovoljnog udruženja građana – “Radar"

Portal Radar je volonterski servis dobrovoljnog udruženja građana za pomoć kandidatima u izboru auto škole u Beogradu “Radar".

Udruženje građana nema status pravnog lica, odnosno nije upisano u Registar udruženja. Prema Zakonu o udruženjima na udruženja koja nemaju status pravnog lica primenjuju se pravila građanskog ortakluka. Takođe prema istom zakonu upis u registar udruženja, odnosno sticanje pravnog lica je dobrovoljno.

Udruženje ostvaruje aktivnosti, ciljeve i interese u skladu sa Zakonom o udruženjima (“Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 99/2011 – dr. zakoni i 44/2018 – dr. zakon) –

Član 2: Stav 1:

Udruženje, u smislu ovog zakona, jeste dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom;

Stav 3:

Na udruženja koja nemaju status pravnog lica, shodno se primenjuju pravna pravila o građanskom ortakluku, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno;

Član 3:

Udruženje se osniva i organizuje slobodno i samostalno je u ostvarivanju svojih ciljeva.

Ciljevi i delovanje udruženja ne mogu biti usmereni na nasilno rušenje ustavnog poretka i narušavanje teritorijalne celokupnosti Republike Srbije, kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti zasnovane na rasnoj, nacionalnoj, verskoj ili drugoj pripadnosti ili opredeljenju, kao i polu, rodu, fizičkim, psihičkim ili drugim karakteristikama i sposobnostima.

Odredba stava 2. ovog člana primenjuje se i na udruženja koja nemaju status pravnog lica.

Član 4 Stav 1: Upis u registar udruženja je dobrovoljan.

Kupovina (transfer novca ili plaćanje na sajtu) je dobrovoljna donacija od osobe.  Uravnotežanje ili zahvala za ponuđenu uslugu, stvar ili informaciju.Bilo koje sporne situacije se rešavaju ljudski, bez prisutstva 3. lica