C kategorija cena

C kategorija: cena, šta se vozi, testovi, zakon

C kategorija cena

OBAVEŠTENJE: Ukoliko želiš da polažeš za CE kategoriju i prolaziš obuku za CPC kod 95, a i da dobiješ novi posao, imamo sjajnu ponudu od naših partnera iz Milšpeda u vezi sa finansiranjem polaganja CE kategorije i CPC sertifikata.

Javi se na online četu za više informacija. Ukoliko ti odmah ne odgovorimo, ostavi svoj kontakt.

PAŽNJA: Prema izmenama u zakonu, možete da polažete za C kategoriju sa probnom vozačkom dozvolom za B kategoriju i sa 18. godina, ali imajte u vidu da nakon polaganja ćete morati da prolazite obuku i da polažete za CPC sertifikat ili kod 95 bez kog ne možete da izvadite dozvolu za C kategoriju. Obuka zahteva dodatno izdvajanje vremena i ulaganje sredstava.

C kategorija – uslovi kada se može polagati

Za polaganje C kategorije treba da imate navršenih 21 godinu života i vozačku dozvolu B kategorije (ne sme probna vozačka).

C kategorija cena – koliko košta C kategorija?

Cena obuke za B kategoriju se variraju i kreću od 55000 din. za celokupnu obuku + lekarsko uverenje 2000 din. Prva pomoć ne treba da se polaže ponovo.

Polaganje za C kategoriju cena

Cena polaganja ispita za C kategoriju je oko 5500 din. za teorijski ispit i 6500 din. za polaganje vožnje.

Šta (koja vozila) možete da vozite sa C kategorijom i do koliko tona.

Sa C kategorijom možete da vozite automobile sa
dozvoljenom masom od 3,5 tone, dužinom većom od 8 m, širina većom od 2,4 m,
najvećom konstruktivnom brzinom većom od 80 km/h,
koje imaju zatvoreni tovarni sanduk (stalna nadgradnja ili privremena – “cerada”) čija je širina veća ili ista kao širina kabine, pri čemu je najviša tačka tovarnog sanduka viša ili na istoj visini kao najviša tačka kabine

C kategorija – zakon

“Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim vozilima, odnosno skupovima vozila sledećih kategorija: 10) C – Motorna vozila, osim kategorije A, A1, A2, AM, F, M, V, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg”

C kategorija testovi – teorija

Za polaganje testa iz teorije za C kategoriju neophodno je da odslušate 7 časova teorijske obuke. Cena polaganja testa za C kategoriju je oko 5500 din. Vežbati testove za C kategoriju možete na našem sajtu. https://autoskole.in.rs/testovi-za-polaganje-vozackog-ispita/

C kategorija – auto škola

Upišite C kategoriju u auto školi na Zvezdari preko portala Radar i dobijate besplatno lekarsko uverenje. Za više informacija kontaktitajte nas na četu.

Koja kategorija je jača C, CE ili C1 i C1E?

Ukratko, C i CE kategoriju su jače od C1 i C1E.
Sa C kategorijom možete da vozite kamion masom većom od 3,5 tone.
Sa C1 kategorijom isto možete da vozite kamion masom većom od 3,5 tone, ali ne većom od 7,5 tona.
CE kategorija Vam daje pravo da vozite kamion masom većom od 3,5 tonom i prikolicom masom većom od 750 kg.
C1E kategorija Vam daje pravo da vozite kamion masom većom od 3,5 tone i prokolicom masom većom od 750 kg, ali zbir skupa vozila, odnosno kamion + prikolica ne sme da bude veći od 12 tona.

Na današnji dan auto škole imaju u ponudi samo C i CE kategorije, pošto ostale kategorije nisu popularne kod kandidata.

Da li je potrebno da ponovo polažem prvu pomoć za C i CE kategoriju?

Ne, prva pomoć za vozače se polaže samo jednom

Da li u auto školi daju licencu-sertifikat, odnosno kod CPC 95 za C kategoriju nakon polaganja?

Ne, auto škole ne izdaju kod CPC 95, jer to nije u nadležnosti auto škola.
Obratite se AMSS u vezi sa tim pitanjem.

Da li je kod CPC 95 i tahografska digitalna kartica isto?

Kod CPC 95 je sertifikat ili licenca koja potvrđuje stručnost vozača i zahteva dodatnu obuku u ovlašćenim centrima.
Tahografska kartica je samo kartica za evidenciju vožnje i ne zahteva dodatnu obuku.

Da li žena može da se obuči i da položi za profesionalnog vozača?

Da, naravno, ne postoje nikakva ograničenja za žene.

Da li mogu da polažem za C kategoriju, ako imam stranu vozačku dozvolu B kategorije i dvojno državljanstvo Srbije i druge zemlje bivše SFRJ?

Možete polagati za C (pun fond časova) ili bilo koju drugu kategoriju (sa smanjenim fondom časova) u Srbiji, ukoliko prebacite-prevedete, odnosno zamenjite Vašu nacionalnu vozačku dozvolu za srpsku.
Nema veze koja je zemlja u pitanju, a takođe Vaše državljanstvo i status (zaposlenost ili bračno stanje) u Republici Srbija.
Sistem MUP-a ne prepoznaje strane vozačke dozvole, tako da ne možete polagati za C kategoriju, pošto u tom slučaju kao da nemate B kategoriju sve dok ne prebacite Vašu stranu vozačku dozvolu.
Za zamenu vozačke dozvole neophodno je da dođete u MUP sa srpskom ličnom kartom ili stranim pasošem sa prijavljenjim boravkom u RS i blagaovremeno plaćenim taksama za izdavanje vozačke dozvole.

Da li osobe koje imaju diabetes mogu polagati za C kategoriju.

Prema Pravilniku o bližim zdravstvenim uslovima koje treba da ispunjavaju vozači određenih kategoija motornih vozila (“Sl.gl. RS”, br. 83 od 9 nov. 2011):

Vozači kojima je osnovno zanimanje upravljanje motornog vozila, uključujuči vozače profesionačnih kategorija kao što su C i D spadaju u drugu grupu saglasno člana 3 i saglasno člana 5 smatraju se sposobnim za upravljanje motornim vozilom, ako ispunjavaju uslove i da ne boluju od oboljenja između ostalog iz stavke 6) Oboljenja endokrinog sistema (1) svi oblici diabetes miletus, osim onih koji se kompenzuju dijetom i oralnim antibioticima pod uslovom da su pod stalnom medicinskom konktrolom i bez komplikacija.

Da li mogu da polažem za C kategoriju, ako se nalazim pod zabranom za B kategoriju?

Ne, u tom slučaju ne smete da polažete za C kategoriju dok Vam ne istekne rok zabrane za B kategoriju