C kategorija cena

C kategorija: cena, šta se vozi, testovi, zakon

C kategorija cena
C kategorija – uslovi kada se može polagati

Za polaganje C kategorije treba da imate navršenih 21 godinu života i vozačku dozvolu B kategorije (ne sme probna vozačka).

C kategorija cena – koliko košta C kategorija?

Cena obuke za B kategoriju se variraju i kreću od 55000 din. za celokupnu obuku + lekarsko uverenje 2000 din. Prva pomoć ne treba da se polaže ponovo.

Polaganje za C kategoriju cena

Cena polaganja ispita za C kategoriju je oko 5500 din. za teorijski ispit i 6500 din. za polaganje vožnje.

Šta (koja vozila) možete da vozite sa C kategorijom i do koliko tona.

Sa C kategorijom možete da vozite automobile sa
dozvoljenom masom od 3,5 tone, dužinom većom od 8 m, širina većom od 2,4 m,
najvećom konstruktivnom brzinom većom od 80 km/h,
koje imaju zatvoreni tovarni sanduk (stalna nadgradnja ili privremena – “cerada”) čija je širina veća ili ista kao širina kabine, pri čemu je najviša tačka tovarnog sanduka viša ili na istoj visini kao najviša tačka kabine

C kategorija – zakon

“Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim vozilima, odnosno skupovima vozila sledećih kategorija: 10) C – Motorna vozila, osim kategorije A, A1, A2, AM, F, M, V, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg”

C kategorija testovi – teorija

Za polaganje testa iz teorije za C kategoriju neophodno je da odslušate 7 časova teorijske obuke. Cena polaganja testa za C kategoriju je oko 5500 din. Vežbati testove za C kategoriju možete na našem sajtu. https://autoskole.in.rs/testovi-za-polaganje-vozackog-ispita/

C kategorija – auto škola

Upišite C kategoriju u auto školi Fest na Zvezdari preko portala Radar i dobijate besplatno lekarsko uverenje. Za više informacija kontaktitajte nas na četu.