C kategorija cena

C kategorija: cena, šta se vozi, testovi, zakon

C kategorija cena
C kategorija – uslovi kada se može polagati

Za polaganje C kategorije treba da imate navršenih 21 godinu života i vozačku dozvolu B kategorije (ne sme probna vozačka).

C kategorija cena – koliko košta C kategorija?

Cena obuke za B kategoriju se variraju i kreću od 55000 din. za celokupnu obuku + lekarsko uverenje 2000 din. Prva pomoć ne treba da se polaže ponovo.

Polaganje za C kategoriju cena

Cena polaganja ispita za C kategoriju je oko 5500 din. za teorijski ispit i 6500 din. za polaganje vožnje.

Šta (koja vozila) možete da vozite sa C kategorijom i do koliko tona.

Sa C kategorijom možete da vozite automobile sa
dozvoljenom masom od 3,5 tone, dužinom većom od 8 m, širina većom od 2,4 m,
najvećom konstruktivnom brzinom većom od 80 km/h,
koje imaju zatvoreni tovarni sanduk (stalna nadgradnja ili privremena – “cerada”) čija je širina veća ili ista kao širina kabine, pri čemu je najviša tačka tovarnog sanduka viša ili na istoj visini kao najviša tačka kabine

C kategorija – zakon

“Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim vozilima, odnosno skupovima vozila sledećih kategorija: 10) C – Motorna vozila, osim kategorije A, A1, A2, AM, F, M, V, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg”

C kategorija testovi – teorija

Za polaganje testa iz teorije za C kategoriju neophodno je da odslušate 7 časova teorijske obuke. Cena polaganja testa za C kategoriju je oko 5500 din. Vežbati testove za C kategoriju možete na našem sajtu. https://autoskole.in.rs/testovi-za-polaganje-vozackog-ispita/

C kategorija – auto škola

Upišite C kategoriju u auto školi na Zvezdari preko portala Radar i dobijate besplatno lekarsko uverenje. Za više informacija kontaktitajte nas na četu.

Koja kategorija je jača C, CE ili C1 i C1E?

Ukratko, C i CE kategoriju su jače od C1 i C1E.
Sa C kategorijom možete da vozite kamion masom većom od 3,5 tone.
Sa C1 kategorijom isto možete da vozite kamion masom većom od 3,5 tone, ali ne većom od 7,5 tona.
CE kategorija Vam daje pravo da vozite kamion masom većom od 3,5 tonom i prikolicom masom većom od 750 kg.
C1E kategorija Vam daje pravo da vozite kamion masom većom od 3,5 tone i prokolicom masom većom od 750 kg, ali zbir skupa vozila, odnosno kamion + prikolica ne sme da bude veći od 12 tona.